voor het eerst naar school: tips

Uw kleuter gaat binnenkort voor het eerst naar school en dat is een belangrijke stap in zijn jonge leventje.
Als ouder heb je dan ook heel wat vragen.
De juf zal natuurlijk proberen, via allerlei activiteiten en materialen, deze stap zo gemakkelijk mogelijk te maken.
Ook als ouder kunt u daarbij helpen.
Hieronder volgen enkele tips die u en uw peuter kunnen helpen bij ‘de grote oversteek’
Voorbereiding van uw kleuter
• Praat met je kleuter over de school, wat het daar zal doen. Geef juiste informatie zodat het kind ervaart dat het naar school ‘mag’ en niet moet. Kleuterboekjes rond het thema ‘school’ kunnen daarbij een hulp zijn
(te vinden in de bibliotheek)
• Koop een tijdje vooraf samen een schooltasje (liefst eentje met een eenvoudige sluiting, die het zelf kan open maken) en laat uw peuter er ook mee spelen. Zo wordt het een vertrouwd voorwerp, een stukje veilige thuis.
• Laat uw kind vooraf kennismaken met de nieuwe omgeving waarin het zal terecht komen. Breng gerust eens een bezoekje aan de klas.
• Probeer ervoor te zorgen dat de eerste schooldagen niet samenvallen met grote veranderingen in het gezin (bv. een verhuis, de geboorte van een baby...), dit opdat de kleuter zich niet 'achtergelaten' of 'teveel' zou voelen.
• Als je problemen voorziet of als je kind extra zorgen nodig heeft, praat er dan over met de juf (bv. ziekte, bepaalde gewoontes of uitdrukkingen, gedrag, allergieën ...) zodat de juf vanaf het eerste moment gepast kan reageren.
• Leg uw kind duidelijk uit dat mama en papa niet in de school blijven, maar wel terugkomen.
• Dring er niet te veel op aan dat je kind "flink" of "groot" moet zijn of "niet mag huilen". Elk kind heeft recht om dit moeilijk moment op zijn manier te verwerken.
De eerste schooldag zelf:
• Geef je kind gerust zijn lievelingsknuffel mee. Bij moeilijke momenten zal het die zeker nodig hebben.
• Trek uw kind gemakkelijke kledij aan zodat het zichzelf kan helpen bij het toiletbezoek en bij het aan-en uittrekken van de jas
• Noteer zijn/haar naam op alles wat de kleuter meebrengt: tasje, jas, knuffel ... Voor de juf is het immers onmogelijk alles uit elkaar te houden.
• Een afscheid hoeft niet zonder tranen. Het is veel gerustellender voor een kind wanneer het begrip voelt voor zijn verdriet. Maar: het afscheid moet kort zijn. Hoe langer u het rekt, hoe moeilijker het is voor uw kind.
• Probeer de eerste dagen echt tijdig op school te zijn en spreek met uw kind én de leerkracht af wie de peuter zal afhalen en wanneer.
• De eerste schooldagen kunnen voor het kind erg vermoeiend zijn (alles is nieuw en er is de drukte van veel kinderen). Zorg er dus voor dat je kleuter genoeg kan slapen om te bekomen van alle ervaringen.
Extra tips
• Na een vermoeiende schooldag kan je kleuter thuis meer aandacht vragen, eventueel veel wenen en terug beginnen bedplassen. Probeer daarvoor begrip en geduld op te brengen. Je kleuter heeft zoveel te verwerken.
• In het begin vertellen kleuters meestal weinig of niets over wat ze op school deden. Dat is normaal. Dring er dus niet teveel op aan.
• Geef de werkjes die je kind van school meebrengt een plaats in je huis. Toon dat je blij bent om zijn werkjes, ook al zie je enkel "krabbels". Voor je kind is het een prestatie.
• Sommige kinderen gaan de eerste dagen erg enthousiast naar school, zelfs zonder huilen! Na enkele dagen willen ze niet meer, huilen ze ... (Ze beseffen plots een lange dag zonder mama.) Probeer hen toch vriendelijk maar kordaat te brengen. Ook de zogezegd "flinke" kleuters moeten kans en tijd hebben om te wennen aan deze nieuwe situatie.
• Bij problemen of vragen kan je altijd voor of na de schooluren terecht bij de juf. Ook in het heen- en weerschriftje kan je een berichtje of een vraag schrijven.


We hopen dat je kleuter vlug met veel plezier naar onze school zal komen!!

Download bestand

Gepost in Wanneer kan mijn peuter naar de klas? | Permalink