belangrijke data

VAKANTIE, VRIJE DAGEN en KALENDER
SCHOOLJAAR 2016-2017

01/09/2016: Eerste schooldag
20/09/2016: Infoavond voor de peuter en 1ste kleuterklas
05/10/2016: Pedagogische werkdag
10/10/2016: Vrije dag
31/10/2016 tot 06/11/2016: Herfstverlof
11/11/2016: Vrije dag: wapenstilstand
26/12/2016 tot 08/01/2017: Kerstverlof
18/01/2017: Pedagogische werkdag
24/01/2017 of 26/01/2017: Oudercontact
27/02/2017 - 05/03/2017: Krokusverlof
19/03/2017: Schoolfeest
22/03/2017: Pedagogische werkdag
03/04/2017 - 16/04/2017: Paasverlof
17/04/2017: Paasmaandag
01/05/2017: Vrije dag: 1 mei
25/05/2017: Hemelvaart
26/05/2017: Brugdag
04/06/2017: Pinksteren/Eerste communie
05/06/2017: Pinkstermaandag
06/06/2017: Vrije dag
13/06/2017 of 15/06/2017: Oudercontact
30/06/2017: Laatste schooldag (einde om 12uur)

Download bestand

Gepost in Info over onze school | Permalink